Center for Sprogteknologi

På Center for Sprogteknologi forskes og undervises inden for følgende hovedtemaer: sproglig forskningsinfrastruktur, sprogteknologiske anvendelser (maskinoversættelse, informationssøgning mv.), multimodal kommunikation og kognitive modeller, sprogprocessering og sprogressourcer (syntaks, semantik, diskurs) og maskinlæringsmetoder til sprogprocessering.