Generelle betingelser

Bidragsyder af sprogressourcer

Målet med sprogteknologi.dk er at give interesserede en let og samlet adgang til metadata om danske sprogressourcer for at understøtte udviklingen af kunstig intelligens på dansk og dermed bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Samtidig giver det bidragsyderne mulighed for at udstille deres sprogressourcer, få deres navn og logo på sprogteknologi.dk samt at blive høstet af en dansk fællesoffentlig dataportal og Den Europæiske Dataportal.

Som bidragsyder skal du blot:

 • bekræfte de metadata, sprogteknologi.dk har om dine sprogressourcer
 • bekræfte eller informere sekretariatet, såfremt der sker ændringer i metadata om de sprogressourcer, som du har bidraget med
 • bekræfte, at der kun udstilles metadata om de af dine sprogressourcer, som ikke er betalingspålagte
 • bekræfte eller angive under hvilken licens, dine sprogressourcer må benyttes

Hvilken type adgangsrettighed har brugere til data og ressourcer?

På sprogteknologi.dk findes metadata om ressourcer og datasæt, der enten er offentlige eller delvist offentlige rettet mod en begrænset kreds, fx til forskningsbrug.  Portalen udstiller ikke metadata om sprogressourcer, der er betalingspålagt.

Licenser

Det er bidragsyders eget ansvar at definere under hvilke betingelser, data må anvendes. Bidragsyder skal derfor angive, hvilken licens sprogressourcen udstilles med ved reference til et licensdokument. Dog er det en klar anbefaling, at sprogressourcerne udstilles med en så åben licens som muligt (se fx Creative Commons).

FAIR-principperne

Metadata på sprogteknologi.dk skal stræbe efter at leve op til FAIR-principperne. Ved at have sine data registreret på sprogteknologi.dk øger man findbarheden, og metadata på sprogteknologi.dk er udførlige og læsbare for både mennesker og maskiner. 

FAIR-principperne indebærer at gøre data brugbart ved sikre, at data er:

 • Findable (findbare)
 • Accessible (tilgængelige)
 • Interoperable (systemuafhængige)
 • Reusable (anvendelige – så både mennesker og computere kan læse dem)

Læs mere hos 'The Go FAIR Initiative'.

Metadata

Metadata tilføjes eller høstes til sprogteknologi.dk af Digitaliseringsstyrelsen. Alle oplysninger er baseret på metadatabeskrivelser af datasæt eller andre sprogressourcer, som er tilgængeliggjort af forskellige bidragsydere.

Ejerskabet til og ansvaret for datasæt eller øvrige sprogressourcer forbliver hos den enkelte organisation, der har offentliggjort de pågældende sprogressourcer. Organisationen har fortsat ansvaret for validiteten og kvaliteten af den enkelte sprogressource og det fulde juridiske ansvar for de sprogressourcer, som de udstiller.

Høstes metadata til portalen er det bidragsyders ansvar, at gøre opmærksom på opdateringer i metadata om den pågældende ressource. Ønsker bidragsyder i stedet en fast opdateringscyklus kan dette eventuelt aftales særskilt med sprogteknologi.dk.

Hvad må metadata bruges til?

Målet med sprogteknologi.dk er at give interesserede en let adgang til metadata om danske sprogressourcer. Metadata, som er tilgængelige på sprogteknologi.dk, må derfor:

 • Kopieres, distribueres og offentliggøres
 • Ændres og sammensættes med andet materiale
 • Anvendes kommercielt og ikke-kommercielt

Bemærk dog, at metadata om ressourcerne udstillet via European Language Resource Coordination (ELRC) er angivet med licens CC-BY-4.0.